ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4561
 بازدید امروز : 499
 کل بازدید : 2546265
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0/2242
همکاران
نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

- -

مسئول دفتر رئیس پارک و دبیرخانه

پارک علم و فناوری

023-33605005

023-33605037

info@sustp.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

- -

دفتر مرکز کارآفرینی و نوآوری

مرکز کارآفرینی و نوآوری پارک

023-33383161

023-33383161

karafariny@semnan.ac.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

- -

دفتر مرکز رشد فناوری

مرکز رشد فناوری

023-33337172

023-33337170

roshd@sustp.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

- -

-

مرکز رشد فناوری- واحد مهدیشهر

023-33621133

023-33621122

d_maroofi@sustp.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

محمد آزادی

مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری

مرکز کارآفرینی و نوآوری

023-33383160

023-33383161

innovation@sustp.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

حامد جهانشاهی

کارشناس ارزیابی و پذیرش مرکز رشد

مرکز رشد فناوری

023-33336768

023-33337170

h_jahanshahi@staff.semnan.ac.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

محمدعلی حافظی

امور عمومی

پارک علم و فناوری

023-33605015

023-33605037

-

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

سیف اله سعدالدین

رئیس پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری

023-33605006

023-33605037

s_sadodin@iust.ac.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

سمانه سعدالدین

کارشناس امور فناوری

پارک علم و فناوری

023-33605012

023-33605010

s_sadodin@staff.semnan.ac.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

زهرا شاهی

کارشناس امور مؤسسات و روابط عمومی

پارک علم و فناوری

023-33605017

023-33605017

z_shahi@staff.semnan.ac.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

سعیده شهریاری

کارشناس حقوقی

-

33605019

023-33605017

-

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

رضا كثيري

کارپرداز

پارك علم و فناوري

023-33605038

023-33605037

-

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

داود معروفی

معاون پشتیبانی

پارک علم و فناوری

023-33605009

023-33605010

oir@sustp.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

محمد حسن مكي

عامل مالي

پارك علم و فناوري

023-33605016

023-33605016

mh.makki63@gmail.com

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

حسینعلی مولایی فرد

کارشناس کانون علوم نوین

کانون علوم نوین

023-33333419

023-33333419

h_molayifard@staff.semnan.ac.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

سمانه مونسان

کارشناس مالکیت فکری

پارک علم و فناوری

023-33605010

023-33605010

s_moonesan@staff.semnan.ac.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

محمدصادق ولی پور

مدیر مرکز رشد فناوری

مرکز رشد فناوری

023-33337475

023-33337170

msvalipour@semnan.ac.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

وحید کامیاب

کارشناس نظارت و ارزیابی مرکز رشد

مرکز رشد فناوری

023-33337778

023-33337170

v.kamyab@staff.semnan.ac.ir

نام و نام خانوادگي پست سازمانی

نام واحد

تلفن مستقيم

دورنگار

پست الکترونیکی

رضا کی پور

معاون فناوری

پارک علم و فناوری

023-33605007

023-33605037

rkeypour@semnan.ac.ir

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved