پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به منظور زمینه سازی بروز خلاقیت و ارتقاء نوآوری به عنوان متولی توسعه نوآوری در دانشگاه سمنان اقدام به تشکیل کانون شکوفائی خلاقیت و نوآوری نموده است.

از جمله اهداف این کانون بسترسازی جهت پیاده ­سازی ایده­ های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده و ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت نیروهای جوان می ­باشد. صاحبان ایده و نوآوران مستقر شده در کانون به منظور توسعه توانایی­ ها و مهارت­ های لازم توسط کارشناسان و مشاوران این مرکز تحت آموزش و تعلیم قرار گرفته و همچنین خدمات مشاوره ­ای لازم جهت برنامه ریزی فعالیت های مرتبط با کسب و کار، جهت تجاری سازی ایده مطرح شده در اختیار ایشان قرار می ­گیرد.

مرکز کارآفرینی و نوآوری، در دانشگاه سمنان زمینه ­سازی مناسب جهت تبدیل کارآفرینان به شرکت­ های فناور و ایجاد دانشگاه کارآفرین می ­باشد. مرکز کارآفرینی و نوآوری با ایجاد علاقه و انگیزه کارآفرینی در دانشجویان، از دانشجویان دارای ایده ­های فناورانه، در قالب کانون شکوفایی خلاقیت حمایت می ­کند؛ این حمایت­ها، برای ایجاد یک کسب و کار فناورانه، در حین تحصیل، ریسک شکست کسب و کار نسل جوان را کاهش می­ دهد.