فناوران فعال در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

ردیف

نام واحد فناور/ مسئول واحد

ایده محوری

1

مائده مجیدی مجد

آسان شارژ

2

هسته فناور فرامواد

شکوه دزیانیان

طراحی و ساخت فراماده (متامتریال)

3

هسته فناور بهساز فرآیند سمنان

سلیمان زیاری

طراحی و ساخت دستگاه پولیشر قطعات چاپی پرینتر سه بعدی بر پایه حلال

4

هسته فناور ایونتو

امیرحسین کیان پور

شتابدهی و منتورینگ استارتاپ ها

5

هسته فناور پردازش داده باتاب گستر

امیر بینایی

سامانه جامع آمایش اقتصادی استان سمنان

6

هسته فناور مرکز محتوای همراه

ساینا نجم الدین

ایجاد مرکز تولید و نشر محتوای متنی

7

هسته فناور صفر درصد

احمد عالمی

طراحی و تولید پلتفرم مدیریت صندوق های قرض الحسنه خانگی

8

هسته فناور روشنا

مطهره عباسی

تولید پکیج و محتوای آموزشی نوین برای دانش آموزان

9

هسته فناور مقاوم سازی حریق

مسعود محمدی

ارزیابی آزمایشگاهی ستون های فولادی مدفون در بتن در برابر حریق

10

پوریا رشیدی

طراحی و ساخت رمپ مکانیزه

11

زیبا اسلامی

آموزش الکترونیکی و کاربردی ساز نقوش معرق چرم طبیعی و امروزی کردن آن

12

لیا متحدین

آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوانان

13

هسته فناور دانش پژوهان جوان

مطهره طاهری

آکادمی دانش پژوهان جوان

14

هسته فناور هرن

محمدرضا خیاطیان

تبلیغ خلاقانه با محوریت استاپ موشن

15

هسته فناور ریتا

محمدعلی حبیبیان

تولید پانسمان مخصوص بیماران پروانه ای (E.B)

16

هسته فناور آتیه اندیشان پویا

علی همتی

شبکه سازی و استفاده از راهکارهای نوآورانه با رویکرد بهیود رفاه اجتماعی مشتریان و بهبود بهره وری تولیدکنندگان با اولویت شرکت های دانش بنیان