تفاهم نامه راه اندازی و راهبری دو مرکز نوآوری توسط پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان منعقد گردید.

تفاهم نامه راه اندازی و راهبری دو مرکز نوآوری توسط پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان منعقد گردید.

به منظور راه اندازی و راهبری دو مرکز نوآوری ذیل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، تفاهم نامه هایی بین پارک دانشگاه سمنان و دانشکده های «مهندسی عمران» و «اقتصاد، مدیریت و علوم اداری» دانشگاه سمنان منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، روز چهارشنبه 9 آذر ماه، در دومین روز از رویداد بزرگ فناورانه زیست بوم فناوری و نوآوری سمنان، تفاهم نامه راه اندازی و راهبری دو مرکز نوآوری ذیل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، به امضای دکتر علی حقیقی اصل، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه و رؤسای دانشکده های مهندسی عمران و اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، آقایان دکتر مجید قلهکی و دکتر حسین دامغانیان رسید.

ارتقاء سطح همکاری های متقابل پارک علم و فناوری و دانشکده ها، بهره گیری از توانایی و امکانات تخصصی طرفین برای ارائه حمایت های مالی و معنوی برای راه اندازی و راهبری مرکز نوآوری و هدایت ایده های نوآوران از موضوعات تفاهم نامه ها می باشد.

گفتنی است، ایجاد مراکز نوآوری در دانشگاه ها موجب ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری، ایجاد و توسعه  تیم های نوآور و واحدهای فناور توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه می گردد که موجب افزایش سرعت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین و اشتغال زایی دانش بنیان خواهد شد.

تصاویر

 -  -

0 نظر برای این خبر وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *