لیست اخبار صفحه :10
«دستگاه و فرآیند اندازه گیری، ذخیره سازی و کنترل فرآیند آزمایش با قابلیت تجمیع دیتالاگرها» ثبت اختراع شد.

«دستگاه و فرآیند اندازه گیری، ذخیره سازی و کنترل فرآیند آزمایش با قابلیت تجمیع دیتالاگرها» ثبت اختراع شد.

«دستگاه و فرآیند اندازه گیری، ذخیره سازی و کنترل فرآیند آزمایش با قابلیت تجمیع دیتالاگرها» توسط شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد.

دورهمی مجازی واحدهای فناور برگزار شد.

دورهمی مجازی واحدهای فناور برگزار شد.

دورهمی مجازی واحدهای فناور، با معرفی حمایت های پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در حوزه تجاری سازی و بازاریابی و معرفی خدمات شرکت بهبود کسب و کار ناب آفرین برگزار گردید.