لیست اخبار صفحه :7
بازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور از نمایشگاه دستاوردهای تعدادی از شرکت های فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

بازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور از نمایشگاه دستاوردهای تعدادی از شرکت های فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

در نخستین روز از هفته بسیج، سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تعدادی از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان بازدید داشتند.

اخذ گواهینامه استاندارد  IK code و  IP code توسط شرکت فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

اخذ گواهینامه استاندارد IK code و IP code توسط شرکت فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

شرکت بازرسی فنی پارس آزمای جامع مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، با اخذ گواهینامه استاندارد محافظت محفظه در مقابل آب، خاک، ذرات و ضربه در تمامی آیتم ها، با عنوان IK code و IP از سازمان استاندارد ایران، آزمایشگاه اکرودیته منحصر به فردی است که انجام این تستهای خاص را در داخل کشور، میسر نموده است.

گفتگوی زنده اینستاگرامی با کتایون سپهری مدیر شتابدهنده منش، مشاور کارآفرینی و عضو انجمن زنان کارآفرین، با موضوع «کارآفرینی زنان»

گفتگوی زنده اینستاگرامی با کتایون سپهری مدیر شتابدهنده منش، مشاور کارآفرینی و عضو انجمن زنان کارآفرین، با موضوع «کارآفرینی زنان»

کتایون سپهری مدیر شتابدهنده منش، مشاور کارآفرینی و عضو انجمن زنان کارآفرین، با موضوع «کارآفرینی زنان» در صفحه اینستاگرام پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان گفتگوی زنده خواهد داشت.