لیست اخبار صفحه :8
ثبت نام در بیاتِک پلاس

ثبت نام در بیاتِک پلاس

بیاتک پلاس دوره آموزشی ضمن رویداد بیاتِک است که 32 ساعت آموزش استارتاپی و کارآفرینانه را شامل می شود.