شرح وظایف واحد حقوقی

  • بررسی پرونده های حقوقی و اظهارنظر درباره مسائل مختلف حقوقی و جزایی، ثبتی و اداری و ...

  • تهیه و تنظیم دادخواست، لوایح و انجام امور دفاع در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری و ثبتی و اداری، با شرکت در جلسات دادرسی و رسیدگی محاکم قضایی با عنوان نماینده حقوقی

  • بررسی شکلی و ماهوی و تطبیق قراردادهای پارک با قوانین و مقررات، آئین­ نامه ­ها

  • بررسی و مطالعه مستمر در زمینه ­های حقوقی و جمع­ آوری منابع حقوقی لازم به منظور دسترسی سریع به اطلاعات لازم

  • ارائه نظرات مشورتی به واحدهای مختلف و مقامات پارک در زمینه مسائل حقوقی

  • انجام امور ثبتی پارک و پیگیری درخصوص اخذ اسناد مالکیت اراضی متعلق به پارک

  • وصول مطالبات پارک از اشخاص و مؤسسات

  • بررسی و پاسخ و شرکت در جلسات رسیدگی به دیوان عدالت اداری مربوط به شکایات حقیقی و حقوقی علیه پارک

  • پیگیری و رسیدگی به پرونده ­های موجود در مراجع اداریشماره تماس: 33605014-023