آدرس: سمنان- میدان استاندارد- بلوار جوان- پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان- کدپستی 59315-35351

تلفن: 4-33605000-023

نمابر: 33605037-023

پست الکترونیک: info@sustp.ir

ارتباط با روابط عمومی پارک علم و فناوری: 33605017-023