شرح وظایف مسئول تکریم ارباب رجوع

 

  • فراهم آوردن تعهدات لازم برای اطلاع رسانی مناسب به مراجعین محترم
  • فراهم آوردن مقدمات لازم برای تکریم ارباب رجوع اعم از فناوران، دانشجویان، اعضای هیأت علمی، کارکنان و سایر مراجعین گرامی
  • بررسی عملکرد واحدهای مختلف در حوزه تکریم ارباب رجوع و ارائه گزارش، در صورت وجود هرگونه موضوع مرتبط با تکریم ارباب رجوع