آزمایشگاه‌های تخصصی و امکانات فنی و تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با هدف انجام پژوهش‌های کاربردی مؤسسات در فرآیند دستیابی و انتقال فناوری‌های نوین، تست و ارزیابی محصولات با ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری صنعتی و نیز راه اندازی بخش‌های صنعتی نوین ایجاد شده است.

 

اهم خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی عبارتند از:

- ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی مورد نیاز واحدهای فناوری مستقر با بهره گیری حداکثر از امکانات موجود.

- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مؤسسات یا شرکت‌های خصوصی در زمینه فعالیت‌های آزمایشگاهی.

- تسریع در ارائه خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان استفاده از خدمات آزمایشگاهی.

- تلاش در جهت استفاده مفید و بهینه از امکانات موجود و افزایش بهره‌وری بخش از طریق تکمیل امکانات.