با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از شرکت های فناور و  دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری، بستر مناسبی برای شناسایی طرح‌های پربازده در این حوزه به وجود آمده است. یکی از وظایف پارک، شناسایی این طرح‌ها و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران است. این خدمت می‌تواند مورد توجه صاحبان سرمایه واقع شود؛ چون از این طریق وارد سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان پربازده و البته بعضا پرریسک می‌شوند و همچنین می‌تواند برای صاحبان ایده‌های فناورانه مفید باشند؛ چرا که از طریق معرفی طرح خود و جذب سرمایه‌گذار می‌توانند شاهد اجرا و توسعه آن باشند.

سرمایه گذاران و صاحبان صنایع علاقه‌مند به حوزه فناوری از طریق پارک علم و فناوری می توانند با موضوعات و فرصت­ های سرمایه گذاری در حوزه های دانشی و فناورانه آشنا شوند.

 

  • برگزاری جلسات آشنائی و مذاکره با سرمایه گذاران حوزه فناوری در جهت توانمندسازی و توسعه شرکت های فناور.

  • تقویت تعاملات و ارتباطات بین اساتید دانشگاه سمنان و پارک‌ در زمینه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی.

  • تعیین سطح آمادگی فناوری (TRL) برای محصولات شرکت های فناور در جهت تجاری سازی و عرضه به بازارهای هدف.

  • ارزش گذاری فناوری و دانش فنی در جهت توسعه تعاملات تجاری شرکتها اعم از معامله سهام، جذب سرمایه گذار، فروش دانش فنی و ...

  • جذب سرمایه از طریق معرفی واحدهای فناور به سرمایه‌گذاران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

  • مذاکره، همکاری و بهره مندی از امکانات و پتانسیل دستگاه های اجرائی مختلف در راستای تجاری سازی طرح های فناورانه و توسعه بازار از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفائی، بنیاد نخبگان، سازمان فنی و حرفه ای، شرکت شهرک های صنعتی، کمیته امداد و ...

  • حمایت و هدایت کارآموزان دانشگاهی و کارجویان جهت همکاری با شرکتهای فناور در راستای توانمندسازی و بهره مندی از پتانسیل نیروی انسانی.

  • ارزیابی اولیه و مصاحبه با شرکت های فناور متقاضی پذیرش در پارک علم و فناوری دانشگاه.

  • ارزیابی و داوری طرح های شرکت های فناور جهت دریافت تسهیلات تجاری سازی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.