آدرس: سمنان- میدان استاندارد- بلوار جوان- پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان- کدپستی 59315-35351

شماره تماس: 33605010-023

پست الکترونیک: park.oir@gmail.com و Park.ipo@sustp.ir