مراحل تکمیل و ارسال مدارک جهت درخواست بررسی اختراع از سوی متقاضیان

(مطابق نامه استعلام صادره شده از اداره ثبت اختراعات)

 

  • تکمیل کامل و دقیق اطلاعات درخواستی در پرسشنامه متقاضیان ثبت اختراع (فایل پرسشنامه).
  • واریز هزینه داوری (مطابق با تعرفه موجود در سایت)
  • ارائه فایل های بارگذاری شده در سامانه ثبت اختراع شامل: شرح و توصیف– خلاصه– ادعانامه و نقشه ها و تصاویر (مطابق با آخرین تغییرات مورد تایید اداره ثبت اختراعات)
  • کلیه اطلاعات و مستندات فوق صرفا در قالب یک درخواست تنظیم و به آدرس (park.oir@gmail.com یا park.ipo@sustp.ir  ) ارسال گردد.

 

تذکر1:

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره (33605010-023 دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان) تماس حاصل فرمائید.

 

تذکر2:

نتیجه ارزیابی پس از ارسال برای داور حداقل در بازه زمانی 25 روز کاری همزمان با ثبت در سامانه از طریق ایمیل به متقاضی نیز اطلاع داده می شود. (چنانچه نیاز به توضیحات تکمیلی باشد اطلاع رسانی می گردد)