مراحل تکمیل و ارسال مدارک جهت درخواست اعتبارسنجی اختراعات از سوی متقاضیان (تأییدیه علمی اختراع)

 

  •  تکمیل کامل و دقیق اطلاعات درخواستی در پرسشنامه درخواست اعتبارسنجی (فایل پرسشنامه).
  •  واریز هزینه ارزیابی (مطابق با تعرفه موجود در سایت)
  •  ارائه فایل های مرتبط با اختراع و تجاری سازی اختراع (شرح و توصیف- خلاصه- ادعانامه– مقاله (در صورت وجود)- قرارداد تجاری سازی و فروش (در صورت وجود)- تایید از سازمان یا شرکت مصرف کننده- تست و آنالیز و نتایج بررسی ها و ... هر مستنداتی که نشان دهنده تجاری سازی و تایید تازگی و نواوری طرح می باشد) در یک نسخه بصورت پرینت شده
  •  ارائه یک نسخه کپی برابر اصل گواهی ثبت اختراع
  •  کلیه اطلاعات و مستندات فوق علاوه بر تحویل یا پست مدارک در قالب یک درخواست تنظیم و به آدرس park.oir@gmail.com) یا park.ipo@sustp.ir) ارسال گردد.

 

تذکر1:

در کلیه مراحل پذیرش تا صدور گواهی اعتبارسنجی در صورتی که گواهی  اختراع دارای اعتبار باشد انجام می پذیرد. (متقاضی می تواند جهت مشاهده وضعیت اعتبار اختراع از طریق لینک اطلاع کسب نماید.)

 

تذکر2:

نتیجه ارزیابی پس از دریافت نظرات داور و طرح در شورای مالکیت فکری به متقاضی اعلام می گردد.

 

تذکر3:

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره 33605010-023 (دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان) تماس حاصل فرمائید.