شرکت شبیه سازان شریف
ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
مدیر عامل :
سیداحسان چاوشی طرزجانی
مقطع :
پسارشد
مکان استقرار :
مرکز رشد میدان کوثر

شــرکت دانش بنیان شبیه سازان شریف، با تمرکــز بــر حــوزه شبیه ســازی عددی، تحلیــل و بهینــه ســازی ســامانه ها و ســازه ها، به عنوان طراح، تحلیل گر و مشاور در صنایع مختلف به ارائه خدمات می پردازد. تاکنــون صدهــا پــروژه در حوزه هــای مختلــف مهندســی عمران، مکانیــک، خــودرو، نفــت، بیومکانیــک و مکاترونیــک بــا اســتفاده از روش اجــزا محــدود (FEM)، حجــم محــدود (FVM ) و ... انجــام شــده اســت.

 

عناوین خدمات: شبیه سازی عددی پیشرفته صحه گذاری شده با دقت همگرایی بالا و نتایج دقیق در مقایسه با تست های عملی

 

کاربرد محصولات: شبیه سازی، تحلیل، عیب یابی و بهینه سازی در صنایع مختلف

 

سایر توانمندی ها: ارائه خدمات مشاوره در حوزه صنعت و خدمات آموزش

تصاویر مرتبط
شماره تماس :
02166063718
رایانامه :
info@iransys.ir
وبسایت :
https://iransys.ir/
آدرس :
دفتر تهران: خیابان ازادی- روبه روی دانشگاه شریف- جنب گرانمایه- پلاک 446- واحد6