نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی پروینی

عنوان پست سازمانی: رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی

شماره تماس: 31532530-023

پست الکترونیک: karafarini@semnan.ac.ir

 

اهم وظایف مدیر مرکز کارآفرینی:

 • تشکیل کمیته های همکاری علمی- صنعتی با سازمان های مختلف و واحدهای صنعتی

 • انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور

 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه

 • برنامه ریزی و سیاستگذاری درخصوص کارآموزی دانشجویان

 • سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش

 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان

 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود

 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه

 • همفکری با مدیران گروه های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره های میان رشته ای کاربردی

 • برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی

 • انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چارچوب مقررات

 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان

 • ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی

 • تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی

 • توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور

 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه

 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی