نام و نام خانوادگی: دکتر حمیدرضا محمدیان سمنانی

عنوان پست سازمانی: معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد و متالورژی  

شماره تلفن: 33605007-023

دورنگار: 33605037-023

پست الکترونیک: info@sustp.ir

 

معاونت فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، در جهت سیاست گذاری ­های فناوری پارک، به ­عنوان واحد هماهنگ­ کننده امور فناوری و انتقال تکنولوژی، نظارت بر حرکت واحدهای فناور در راستای ایده ­محوری، هدایت و نظارت بر همکاری دانشگاه و صنعت و شناسایی ابزارها و پتانسیل­ های بومی موجود برای رسیدن به اهداف مذکور ایفای نقش می­ کنند.

بر اساس ساختار فعلی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، واحد جذب و پذیرش واحد های فناور، دفتر توسعه و انتقال فناوری، مدیریت مرکز رشد و مرکز کارآفرینی زیر مجموعه معاونت فناوری پارک می باشند.

 

اهم وظایف معاونت فناوری:

 • جذب شرکت های بزرگ و برندهای معتبر در پارک با هدف شبکه سازی

 • نظارت و ارزیابی واحدهای فناور

 • پیگیری دریافت مجوزهای مربوط به فعالیت واحدهای فناور

 • تهیه، تدوین و ارائه آمار واحدهای فناور و اطلاع رسانی آنها

 • پذیرش واحدهای فناور

 • توسعه ساختارهای فناوری مانند مرکز رشد، مرکز نوآوری، کانون شکوفایی خلاقیت و ...

 • ارائه خدمات تجاری سازی

 • حمایت در جذب پروژه، بازاریابی واحدهای فناور و حمایت از حضور واحدهای فناور نمایشگاه

 • حمایت در جهت جذب تسهیلات، سرمایه گذاری و تأمین مالی واحدهای فناور

 • ارائه خدمات مشاوره و برنامه ریزی آموزشی

 • جذب منابع مختلف برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

 • ارائه سایر خدمات تخصصی مانند طرح کارورزی، اشتغال، مالکیت فکری و ...

 • برگزاری رویدادهای کارآفرینی و دوره و کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی