معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان بعنوان نماینده کانون پتنت ایران

 

دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان جهت تسهیل روند ثبت اختراعات از سال 1386 در دانشگاه سمنان فعالیت خود را آغاز نموده است و در راستای انجام وظایف و رسالت جهت کمک و افزایش ثبت اختراعات بین الملی از سال 1392 به عنوان نمانیده کانون پتنت ایران نیز فعالیت دارد.

 

معرفی کانون پتنت ایران:

کانون پتنت ایران، به‌عنوان واحد همکار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و یک نهاد سیاست‌گذار، مأموریت دارد تا با تمرکز بر مؤسسات علمی و پژوهشی و مراکز نوآور به‌عنوان نیروی پیشران نوآوری کشور، ضمن حمایت از دستاوردهای فکری آن‌ها در قالب ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان، آن‌ها را با اهمیت و ضرورت پتنت (ثبت اختراع) آشنا سازد تا از یک طرف جایگاه کشور را در کسب شاخص‌های نوآوری و مالکیت فکری ارتقا دهد و از طرف دیگر زمینه‌های لازم را برای تشکیل دفاتر انتقال فناوری در راستای درآمدزایی برای دانشگاه‌ها و ورود آن‌ها به دانشگاه‌های نسل سوم فراهم نماید.

 

بر همین اساس کانون پتنت ایران از طریق همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی و مراکز نوآور کشور، در قالب تشکیل دفاتر همکار و با رعایت مفاد این آیین‌نامه، اقدام به حمایت از این دفاتر می‌نماید.

وظایف دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری  به عنوان نماینده کانون پتنت ایران:

الف- فعالیت‌های ترویجی و آموزشی که شامل موارد ذیل است:

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه مالکیت فکری و پتنت در دانشگاه سمنان؛

معرفی کانون پتنت ایران به اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و پژوهشگران مرکز ذی‌ربط.

برگزاری جلسات مشاوره با اساتید، دانشجویان و پژوهشگران مرکز ذی‌ربط، به‌منظور تشویق آن‌ها به ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان از طریق کانون.

ب- جذب مخترعین و پژوهشگران دانشگاه سمنان برای ارسال درخواست‌های ثبت اختراع به کانون پتنت ایران؛ (مخترعین با مراجعه به دفاتر همکار و ارائه مستندات خود به مسئولین دفاتر، اختراع خود را افشا نموده و مسئولین دفاتر نیز با ارزیابی اولیه‌ درخواست که بیشتر مبتنی بر بررسی شکلی و دریافت مستندات لازم است، اطلاعات اختراع را در صورت احراز شرایط لازم از طریق سامانه ثبت درخواست که بر روی وبگاه کانون (www.patentoffice.ir) قرار دارد، برای کانون پتنت ارسال می‌نمایند.

 

مراحل ارسال و بررسی درخواست ثبت اختراع

ثبت‌نام تمامی مخترعین در سامانه کانون پتنت ایران در صورتی که پیش از این در سامانه ثبت نشده باشند؛

تکمیل مدارک مورد نیاز ثبت درخواست و تحویل به دفتر مالکیت فکری مطابق فرمت

بررسی شکلی درخواست ثبت اختراع در کانون؛

اطلاع‌رسانی به مسئول دفتر در خصوص تکمیل و رفع نواقص؛

بررسی ماهوی درخواست ثبت اختراع در کمیته تخصصی کانون؛

اعلام نتیجه نهایی به مسئول دفتر؛

انعقاد قرارداد بین متقاضی ثبت اختراع و کانون پتنت برای پرداخت سهم مخترعین در صورت تأیید درخواست ثبت اختراع؛

 

لذا کلیه متقاضیان جهت شروه و تکمیل فرآیند ثبت بین المللی اختراع لازم است کلیه مدارک را مطابق فرمت تکمیل مستندات را آماده و جهت ارسال به کانون پتنت به دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان تحویل نمایند.

 

مدارک مورد نیاز

آیین نامه کانون پتنت ایران