در شرایط کنونی کشور ضرورت توجه به توسعه دانایی محور و مبتنی بر دانش، باعث برجسته شدن نقش دانشگاه ­های نسل چهارم و پارک­ های علم و فناوری به عنوان یکی از مهمترین اجزای زیست بوم فناوری در کشور، گردیده است.

در عصر کنونی توسعه مبتنی بر منابع طبیعی کشورها، پول و سرمایه به تدریج رنگ باخته و دارایی اصلی کشورها و شرکت ­ها، دارایی ­های فکری، دانش فنی و سطح فناوری آنها می­باشد.

بدیهی است دانش فنی تولید شده در دانشگاه ­ها توسط اساتید و پژوهشگران، باید از طریق پارک ­های علم و فناوری تبدیل به ثروت و دارایی مشهود گردیده و باعث رشد همه جانبه و پویایی اقتصاد دانش­ بنیان در کشور گردد.

رویکرد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، ایجاد زیرساخت­ها و بسترهای لازم جهت ارائه حمایت­ های قانونی و خدمات با ارزش افزوده بالا به منظور کاهش ریسک واحدهای فناور دانش­ محور نوپا، در مراحل اولیه راه اندازی با تمرکز بر ظرفیت­ های بومی، منطقه ­ای، کمک به رشد و بالندگی این واحدها و حرکت در مسیر تجاری ­سازی ایده ­های فناورانه و ورود به بازارهای داخلی و بین ­المللی می ­باشد.

امید است با توجه به منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی کشور، حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش ­بنیان را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت تسهیل این فرآیندهای مهم گام برداریم.