در جریان دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان سمنان در سال 1388 و با توجه به نیاز منطقه به وجود مرکز آموزشی تفریحی، احداث کانون علوم نوین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مصوب گردید و بودجه آن از محل اعتبارات وزارت نفت تأمین شد.

این مرکز می‌تواند موضوعات علمی و کاربردهای فناورانه را در زندگی روزمره به طور ملموس، عینی و با تجربه مستقیم پدیده ­ها، برای بازدیدکنندگان معرفی نمایند و به این ترتیب کنجکاوی خفته در آنها به ویژه نسل جوان را بیدار کنند و زمینه گسترش تفکر علمی را در جامعه مهیا سازند.

کانون علوم نوین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، با وسایل و نمونه های منحصر به فرد، امکانات ویژه نمایشی و محیط های آزادی که برای کسب تجربه شخصی و مهارت آموزی دارد، بهترین مکان برای آموزش غیررسمی و آزاد عموم مردم، همچنین مکمل بسیار مهمی برای آموزش های رسمی گروه های دانش آموزی و دانشجویی به شمار می رود.

وجود مرکز آموزشی- تفریحی «کانون علوم نوین»، با تجهیزات پیشرفته آموزشی، امکان آموزش و درک مستقیم مفاهیم علمی در زمینه ­های مختلف علمی را برای کودکان و نوجوانان فراهم می ­آورد. سالانه بیش از 2000 بازدیدکننده از مدارس مختلف استان سمنان از این مرکز علمی- تفریحی بازدید دارند.