فرم ثبت نام دوره آموزشی

❇️ دوره آموزشی شرایط استفاده از نرخ صفر مالیاتی ✅ حضور در دوره آموزشی برای واحدهای فناور پیش رشد و رشد الزامی و رایگان می‌باشد. ✅ مدرس: دکتر رضا زاغری ✅ زمان: چهارشنبه 30 شهریور ماه- ساعت 10 تا 12