بیاتک پلاس دوره آموزشی ضمن رویداد بیاتک است که 32 ساعت آموزش استارتاپی و کارآفرینانه را شامل می شود. هسته تندا با حمایت دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان و با مشارکت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان این دوره را برگزار میکند افرادی که در رویداد بیاتک ثبت نام نموده اند، نیازی به ثبت نام در این قسمت را ندارند و میتوانند در دوره های آموزشی بیاتک پلاس شرکت نمایند.