• متقاضی گرامی، لطفا برای ثبت طرح و ایده اطلاعات خود را به شکل صحیح در فرم زیر وارد کنید.
  • در نظر داشته باشید این سوالات برای ارزیابی کلی و اولیه هستند و اطلاعات تکمیلی مانند اعضای تیم، اندازه بازار و … در مراحل بعدی اخذ می‌شوند.
  • ممکن است پاسخ برخی سوالات در فایل‌های ارسالی شما درج شده باشد، با این حال تمامی موارد را به دقت تکمیل فرمایید و لطفا پاسخ هیچ سوالی را به فایل‌ها ارجاع ندهید.

 

گام شماره 1
-------------------------------------------------------
اطلاعات اعضای تیم:
گام شماره 2
اطلاعات کسب و کار:
گام شماره 3
فروش و سایر دستاوردها:
گام شماره 4
وضعیت جذب سرمایه:
-------------------------------------------------------
جزئیات هزینه ها:
در صورتی که فایل Pitch Deck ندارید از آپلود فایل‌های متفرقه خودداری نمایید. استارتاپ‌هایی که فایل Pitch Deck یا طرح کسب‌وکار (BP) را بارگذاری نکنند بررسی آن‌ها با اولویت کمتری انجام می‌شود. (یکی از این ۲ فایل کافی می باشد) فقط فرمت PDF مجاز است.